Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Phước Thiện 2,Xã Phước Sơn, Ninh Phước, Ninh Thuận
Điện thoại: 02593506118
Hotline: 02593506118
Ngày ban hành:
08/03/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thực hiện Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 31/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Ngày ban hành:
09/02/2018
Ngày hiệu lực:
09/02/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác kế toán trường học năm 2018

Ngày ban hành:
07/02/2018
Ngày hiệu lực:
07/02/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Giấy mời họp Hiệu trưởng tháng 02/2018

Ngày ban hành:
05/02/2018
Ngày hiệu lực:
05/02/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thực hiện Quy chế công khai đối với các cơ sở giáo dục

Ngày ban hành:
29/01/2018
Ngày hiệu lực:
29/01/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Ngăn chặn, phòng chống tình trạng xâm hại, bảo hành trẻ em trong các cơ sở Giáo dục mầm non

Ngày ban hành:
29/01/2018
Ngày hiệu lực:
29/01/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Quy định điều kiện và hồ sơ tổ chức bán trú cho trẻ tại các cơ sở Giáo dục mầm non

Ngày ban hành:
29/01/2018
Ngày hiệu lực:
29/01/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Tăng cường công tác giám sát thông tin, quảng cáo

Ngày ban hành:
24/01/2018
Ngày hiệu lực:
24/01/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thực hiện mức phụ cấp chức vụ Lãnh đạo, Tổng phụ trách theo hạng trường, năm học 2017-2018

Ngày ban hành:
22/01/2018
Ngày hiệu lực:
22/01/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thực hiện nghiêm giờ giấc làm việc của cán bộ, công chức, viên chức tại các đơn vị trường học trong những ngày cận Tết và sau khi nghỉ Tết

Ngày ban hành:
22/01/2018
Ngày hiệu lực:
22/01/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực